KOZA

KOZA GAYRİMENKUL DEĞERLEME Bankalara, Finans Kurumlarına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Vakıf ve Derneklere, Sigorta Şirketlerine, bayilik anlaşması yapan şirketlere, özel ve tüzel kişilere gayrimenkul değerlemesi ve danışmanlığı yapmak, gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla 23 Mart 2006 yılında Koza Gayrimenkul Değerleme Ltd. Şti. unvanı ile kurulmuş, 17 Haziran 2009 tarihinde anonim şirkete dönüşerek faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' nin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri VIII. No: 35 Sayılı "Sermaya piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliği çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere 13.11.2009 tarih ve 33/974 sayılı toplantısında, tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiştir.

 

Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' nun 08.12.2011 tarih ve 4480 sayılı kararı ile bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin 11. maddesine istinaden bankalara "Gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme yetkisi uygun görülmüştür. Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. her türlü gayrimenkul ve gemi vb. taşınmazlar ile makine, teçhizat vb. malların yerinde tetkikini ve değerlemesini yapmak üzere 28.04.2011 tarihinde ISO 9001:2008 belgesi almıştır.

 

Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Kozyatağı Mahallesi, Bayar Caddesi, Bayar İş Merkezi No: 107/3 Kadıköy, İstanbul Genel Müdürlük adresinde hizmet vermektedir. Gaziantep ve Ankara illerinde bölge müdürlükleri bulunmaktadır. 245.000.-TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır.

 

SPK mevzuatına tabi olan şirketler başta olmak üzere, yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik değerleme hizmeti sunan Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 30.000 adedin üzerinde değerleme raporu hazırlamıştır. Kadrosu şehir plancısı, harita mühendisi, inşaat mühendisi, mimar ve işletme eğitimleri almış deneyimli uzmanlardan oluşmakta olup, merkezi İstanbul' da olmak üzere tüm Türkiye' de hizmet vermektedir. Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak tarafsızlığa ve dürüstlüğe verdiğimiz önemin geri dönüşümünü kamu ve özel kurum/kuruluşların bize olan güvenleri ile sağlamaktayız.

 

form