HİZMETLER

Koza Gayrimenkul Değerleme A.Ş. taşınmazlar ile taşınmazlar üzerinde geliştirilen projelerle ilgili tüm resmi ve şifahi bilgileri analiz ederek, Uluslararası Değerleme Standartları ile uyumlu olarak değerleme ve fizibilite raporları hazırlamaktadır.

 

DEĞERLEMEYE KONU TAŞINMAZ VARLIKLAR

 • Binalar ve Konutlar
 • Arsalar ve Araziler
 • İş Merkezleri
 • Alışveriş Merkezleri
 • Oteller ve Turistik Tesisler
 • Devremülkler
 • Depolar
 • Fabrika ve diğer üretim tesisleri
 • Makine ve Teçhizat
 • Proje geliştirme, fizibilite raporları ve danışmanlık

 

 

KOZA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. BÜNYESİNDE

 • Bankaların krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin
 • Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilmesinde
 • Miras paylaşımlarında, boşanma durumları vb. hukuki paylaşımlarda
 • Gayrimenkullerin şirkete sermaye olarak konulmasında, sermaye artırımlarında
 • Şirketlerin ortaklık kurma ve tasfiyesinde mal varlıklarının değer tespitlerinde
 • Bayilik teminatlarında
 • Özelleştirmelerde
 • İcraen satışlarda
 • Proje geliştirmede ve oluşturma çalışmalarında
 • Rayiç kira bedellerinin tespitinde
 • Fizibilite raporlarının hazırlanmasında
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında

 

 

DANIŞMANLIK HİZMETİ

 • Yatırım Analizi, Fizibilite Çalışmaları
 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi
 • Arazi ve Proje Geliştirme Danışmanlığı
 • Gayrimenkullerin Hukuki Durum Tespitleri
 • GYO Portföylerinin SPK Tebliği Uyarınca Değerlendirilmesi
 • Sektörel ve Bölgesel Pazar Analizleri

 

form